En långhorning, en bock av någon sort. Kan du precisera mer gör det gärna i en kommentar...